در حال نمایش 9 نتیجه

قوطي اسپری پاک کننده لاستيک اتومبيل

دنیای نو تولید کننده برتر انواع قوطی های اسپری فلزی (تین پلیت) ، قوطی اسپری آلومینیومی در انواع قطر ها ، ارتفاع ها حجم های متنوع می باشد . خدمات تولید قوطی و چاپ روی قوطی به همراه پرکردن اسپری و شیرینک و بسته بندی با بالاترین کیفیت در این مجموعه انجام میگیرد.

قوطی اسپري مو

دنیای نو تولید کننده برتر انواع قوطی اسپري مو، قوطی های اسپری فلزی (تین پلیت) ، قوطی اسپری آلومینیومی در انواع قطر ها ، ارتفاع ها حجم های  متنوع می باشد . خدمات تولید قوطی و چاپ روی قوطی به همراه پرکردن اسپری و شیرینک و بسته بندی با بالاترین کیفیت در این مجموعه انجام میگیرد.

قوطی اسپری انژکتورشور

دنیای نو تولید کننده برتر انواع قوطی های اسپری فلزی (تین پلیت) ، قوطی اسپری آلومینیومی در انواع قطر ها ، ارتفاع ها حجم های  متنوع می باشد . خدمات تولید قوطی و چاپ روی قوطی به همراه پرکردن اسپری و شیرینک و بسته بندی با بالاترین کیفیت در این مجموعه انجام میگیرد.

قوطی اسپری پاک کننده داشبورد

دنیای نو تولید کننده برتر انواع قوطی های اسپری فلزی (تین پلیت) ، قوطی اسپری آلومینیومی در انواع قطر ها ، ارتفاع ها حجم های متنوع می باشد . خدمات تولید قوطی و چاپ روی قوطی به همراه پرکردن اسپری و شیرینک و بسته بندی با بالاترین کیفیت در این مجموعه انجام میگیرد.  

قوطی اسپری چسب

دنیای نو تولید کننده برتر انواع قوطی های اسپری فلزی (تین پلیت) ، قوطی اسپری آلومینیومی در انواع قطر ها ، ارتفاع ها حجم های متنوع می باشد . خدمات تولید قوطی و چاپ روی قوطی به همراه پرکردن اسپری و شیرینک و بسته بندی با بالاترین کیفیت در این مجموعه انجام میگیرد.

قوطی اسپری حشره کش

دنیای نو تولید کننده برتر انواع قوطی های اسپری فلزی (تین پلیت) ، قوطی اسپری آلومینیومی در انواع قطر ها ، ارتفاع ها حجم های  متنوع می باشد . خدمات تولید قوطی و چاپ روی قوطی به همراه پرکردن اسپری و شیرینک و بسته بندی با بالاترین کیفیت در این مجموعه انجام میگیرد.

قوطی اسپری خوشبو کننده هوا

دنیای نو تولید کننده برتر انواع قوطی های اسپری فلزی (تین پلیت) ، قوطی اسپری آلومینیومی در انواع قطر ها ، ارتفاع ها حجم های  متنوع می باشد . خدمات تولید قوطی و چاپ روی قوطی به همراه پرکردن اسپری و شیرینک و بسته بندی با بالاترین کیفیت در این مجموعه انجام میگیرد.

قوطی اسپری رنگ

دنیای نو تولید کننده برتر انواع قوطی های اسپری فلزی (تین پلیت) ، قوطی اسپری آلومینیومی در انواع قطر ها ، ارتفاع ها حجم های  متنوع می باشد . خدمات تولید قوطی و چاپ روی قوطی به همراه پرکردن اسپری و شیرینک و بسته بندی با بالاترین کیفیت در این مجموعه انجام میگیرد.

قوطی اسپری زعفران

دنیای نو تولید کننده برتر انواع قوطی های اسپری فلزی (تین پلیت) ، قوطی اسپری آلومینیومی در انواع قطر ها ، ارتفاع ها حجم های متنوع می باشد . خدمات تولید قوطی و چاپ روی قوطی به همراه پرکردن اسپری و شیرینک و بسته بندی با بالاترین کیفیت در این مجموعه انجام میگیرد.

مجموعه چاپ و بسته بندی دنیای نو چاپ و تولید با کیفیت قوطی های اسپری تین پلیت با قطر های 52، 57، 65 میلیمتر و ظرفیت های  100،150،200،250،300،400،500،600،650،750،800 میلی لیتر را توسط ماشین آلات تمام اتوماتیک انجام می دهد. قوطی های اسپری تین پیت جهت رنگ، چسب، اسپری صنعتی، خودرویی، حشره کش، خوشبوکننده هوا، آرایشی و بهداشتی و غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.

حداقل سفارش با چاپ حداقل سفارش بدون چاپ ارتفاع قطر ظرفیت ردیف
45.000 عدد 10.000 عدد 196 mm 57 mm 400 ml 1
45.000 عدد 10.000 عدد 257 mm 57 mm 500 ml 2
55.000 عدد 10.000 عدد 93 mm 52 mm 100 ml 3
55.000 عدد 10.000 عدد 113 mm 52 mm 150 ml 4
50.000 عدد 10.000 عدد 140 mm 52 mm 200 ml 5
40.000 عدد 10.000 عدد 169 mm 52 mm 250 ml 6
33.000 عدد 10.000 عدد 204 mm 52 mm 300 ml 7
33.000 عدد 10.000 عدد 253 mm 52 mm 400 ml 8
75.000 عدد 10.000 عدد 120 mm 65 mm 250 ml 9
70.000 عدد 10.000 عدد 169 mm 65 mm 400 ml 10
42.000 عدد 10.000 عدد 209 mm 65 mm 500 ml 11
44.000 عدد 10.000 عدد 253 mm 65 mm 600 ml 12
48.000 عدد 10.000 عدد 275 mm 65 mm 650 ml 13